دانلود آهنگ بابی بابا کرم

بابی بابا کرم

دانلود آهنگ جدید بابی بابا کرم

Babi Baba Karam

بابی بابا کرم

متن آهنگ بابی بابا کرم

ﺟﻮن ﺑﻴﺎ ﺑﺎﺑﺎﻛﺮم رﻳﺰ ﺑﻴﺎ اﻫﺎ ﻛﻤﺮ
ﺗﻮم ﺣﺎﺟﻰ ﻛﺎروﺑﻠﺪ ﻣﺲ ﭘﺲ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻪ وﺳﻄ

ﺟﻮن ﺑﻴﺎ ﺑﺎﺑﺎﻛﺮﻣﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻛﺎرو ﺑﻠﺪی
ﺑﭽﻴﻦ واﺳﻪ اﺧﺮﺷﺒﻰ ﻧﮕﻰ ﺑﻬﻢ اره اﻟﻜﻰ

اﺧﻪ ﺗﻮ ﺳﺮی ﭼﻘﺪه ﺟﻴﮕﺮی
ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدت ﻧﻔﺮ ﺑﻐﻠﻴﺖ

ﭼﻴﺪﻳﻢ ﺑﻴﺲ ﭼﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ددری
اﻛﻴﭗ ﺟﻮره ﻛﻨﻴﻢ ﺷﺒﻮ ﺳﭙﺮی

──┤ زندگی موزیک ├──

Rate this post
پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت عالی دانلود آهنگ با کیفیت خوب

دیدگاه خود را بگذارید